İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini Hakkında Duyuru

06.07.2020

Covid-19  sebebiyle  Kurumumuz  tarafından  riskleri  nedeniyle  takip  edilen  ilaçların temini (İlaç Güvenlik İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için yaşanan  karışıklıkları  önlemek  amacıyla  uygulanacak  işlem  basamaklarında  güncellemeler  yapılmıştır. Bu  bağlamda  söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yol aşağıdaki dokümanda yer almaktadır. 

Tüm ilgililere duyurulur.

 

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı


Doküman

İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini

06.07.2020

PDF


Kaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir