TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLİMSEL TOPLANTI VE EĞİTSEL FAALİYETLERE İLİŞKİN KILAVUZ

11.06.2020

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan ““Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz”  web tabanlı toplantılar ile ilgili yeni hükümler eklenmek suretiyle güncellenerek 10.06.2020 tarihli ve E.1469 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.


Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Satış, Reklam ve Tanıtım Birimi


Doküman

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLİMSEL TOPLANTI VE EĞİTSEL FAALİYETLERE İLİŞKİN KILAVUZ

11.06.2020

PDF


Kaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir