İhracatında Ve İthalatında "İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)" Uyarınca Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında 2020/11 Sayılı Duyuru

01.06.2020
  • ·       Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen;
  • o    “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)”,
  • o   “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)”,
  • ·       Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen
  • o   “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven”,

isimli ürünler için de Kurumumuza yapılan ihracat ön izin başvurularına ilişkin verilerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile paylaşılmasına ilişkin yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanmış ve Kurumumuzca gerekli işlemler tesis edilmiştir. 

İlgili taraflara saygıyla duyurulur.

 

Adı

Tarih

Doküman

Kılavuz

02.05.2020

PDF

EK1_İhracat İzin Dilekçesi

02.05.2020

DOC

EK2_İthalat İzin Dilekçesi

02.05.2020

DOC

EK3_Numune İthalat İzin Dilekçesi

02.05.2020

DOC

Ek4_Sahıs İzin Dilekçesi

02.05.2020

DOC

EK5_Uygunluk Değerlendirme Süreçlerine Esas Yurtdışı Numune Gönderim Dilekçesi

02.05.2020

DOC

İthalat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular

02.05.2020

PDF

İhracat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular

15.05.2020

PDF


Kaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir