BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.04.2020

Resmî Gazete

Sayı : 31107

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi” başlıklı EK-1’ine aşağıdaki madde eklenmiştir.
“81. Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı)”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2007

26537

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/4/2011

27893

2-

4/5/2019

30764

 


Kaynak:RESMİ GAZETE

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir