2020-Nisan Döneminde Yapılacak Olan Tıbbi Malzeme Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

21.04.2020

Bilindiği  üzere; Kurumumuzca 20/04/2016 tarihinde yayımlanan "Sosyal Güvenlik  Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları  Hakkında Yönerge" kapsamında tıbbi malzeme firmaları tarafından  yapılacak 2020 Nisan dönemi başvuruları, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)  üzerinden alınmaya devam etmekte olup; 30/03/2018 tarihinde yayımlanmış  olan duyuruda belirtilen evrakların Kurumumuz evrak kayıt sistemine  başvuru dönemi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

2020 Nisan dönemi içerisinde C grubu başvurular ÜTS üzerinden elektronik olarak alınmaya herhangi bir süre uzatımı olmaksızın devam edecektir. Ancak; Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde  firmaların genellikle uzaktan veya esnek çalışma modeline geçmiş olması  nedeniyle herhangi bir mağduriyet oluşmamasını teminen, elektronik  başvuru sonrası oluşturularak Kurumumuza dönem içerisinde teslim  edilmesi gereken evrakların (dilekçe, taahhütname, barkod bildirim  listesi, katalog, kullanım kılavuzu ve dekont) Kurumumuzca bilahare  duyurulacak bir tarih aralığında alınması planlanmaktadır. 

Bu  kapsamda; yapılacak olan duyuruya kadar herhangi bir evrak teslimi  yapılması zorunlu değildir. Başvuru evraklarının Kurumumuza bilahare  teslim edilmek üzere bir sonraki duyuruya kadar muhafaza edilmesi  gerekmektedir.

Mevcut  uygulamamızda Allogreft Ürün Grubuna ilişkin başvurular, elektronik  başvuru olmaksızın ilgili birimlerimizde ön inceleme yapılarak alınmakta  idi. Bu dönemde; Allogreft Ürün Gurubuna ait başvurular dönem  içerisinde ön incelemeye tabi tutulmaksızın alınacak olup;  dilekçe, taahhütname, barkod bildirim listesi, katalog, kullanım  kılavuzu ve dekontun yer aldığı başvuru dosyasının dönem içerisinde  doğrudan Kurum evrak servisine teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili  personelimiz tarafından değerlendirme sürecinden önce ön inceleme  yapılarak varsa eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibi firmalara  bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrıca;  tıbbi malzeme firmaları tarafından Yönerge kapsamında yapılacak A ve B  grubu başvurular da dönem içerisinde alınmaya devam edecektir. Dosya  teslimi öncesi ilgili birimlerimizce kontrol işlemleri yapılmaksızın,  yönergeye göre oluşturulan başvuru dosyasının doğrudan Kurum evrak  kayıt birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde  firmalara gerekli bilgilendirme yapılarak, başvuru dosyasındaki olası  eksikliklerin tamamlanması sağlanacaktır.

 Hem  A ve B grubu başvurular hem de Allogreft Ürün Grubu başvuru  dosyalarında küresel salgın nedeniyle tamamlanması mümkün olamayan  özellikle yurtdışından gelecek evrak asılları ve benzeri diğer  belgelerin birer kopyasının (asılları daha sonra dosyasına eklenmek  üzere) başvuru dosyalarında yer alması önem arz etmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Kaynak:SGK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir