Sağlık Market Kataloğu Giriş İşlemleri Hakkında

05.07.2019

DAĞITIM YERLERİNE 


Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 19.01.2018 tarihli “Tedarik İşbirliği Protokolü” kapsamında yer alan tıbbi sarf malzeme alımları DMO tarafından Türkiye genelinde il bazlı ve aylık ihtiyaçlara göre elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; ilk ihaleler Temmuz ayı içinde yapılacak olup İl Sağlık Müdürlüğünüz ve bazı sağlık tesislerinizin 1 (bir) aylık talep miktarlarını 8-9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında DMO Sağlık Market Yazılımı üzerinden girmesi gerekmektedir. Bu taleplerin İl Sağlık Müdürlüklerince aynı sistem üzerinden onaylanma tarihi de 11 Temmuz 2019 olarak belirlenmiştir. Bu amaçla yürütülecek işlemlere ait kılavuz ekte yer almaktadır. Takip eden aylarda da talep girişleri düzenli olarak devam edecek olup ilgili tarihler ayrıca duyurulacaktır. Söz konusu alımlarda Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine döner sermaye bütçeleri üzerinden “DMO ile yapılan Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamındaki ödemeler” açıklaması ile aktarım yapılacak olup, faturanın kesilmesine müteakip 90 (doksan) gün içinde ilgili kurum tarafından DMO’ya ödeme gerçekleştirilecektir. Ödeme için ilgili Daire Başkanlığı tarafından Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Kurum Hesap Planına “320.16 - DMO Sağlık Market Alımlarından Doğan Borçlar” hesap kodu eklenmiştir. Konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 
 Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN  


Bakan a.  Genel Müdür


saglik-market-katalog-ustyazipdf.pdf


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir