Farmakovijilans Denetim Kılavuzu

01.07.2019

Ruhsat sahiplerinin, sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşlarının ve diğer ilgili kurum/kuruluşların farmakovijilans denetimlerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Farmakovijilans Denetim Kılavuzu; 27/06/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuş olup, ekte yer almaktadır.

Tüm paydaşlara önemle duyurulur.


https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/announcement/4be37785-250b-4993-bfde-e3a134dd88fe.pdf


Kaynak:Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir