Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı

09.05.2019

15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelik hükümlerinin tatbik edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda  Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.” Söz konusu taslak hakkında görüşlerin alınabilmesi amacı ile  kamuoyuna duyurulur.


Doküman

TCSRT.V8.03.05.2019 MB

09.05.2019

PDF


Kaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir