ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI VE İNSÜLİN KALEM İĞNE UÇLARININ ÜTS TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ

02.05.2019

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Medula ve Bilişim Uygulamaları Dai.Bşk.  İrtibat : Ecz.A.Zekai BARDAKCI  Tlf:(312) 2078944 -2078613 Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA  ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI VE İNSÜLİN KALEM İĞNE UÇLARININ  ÜTS TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ Bilindiği üzere 02.04.2019 tarihli duyurumuzda tekil hareketliliği başlamamış şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarına ait düzenlenen reçetelerin şahıslar tarafından eczaneden alındığı tarih esas olmak üzere 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle MEDULA sistemi üzerinden karşılanmasına Kurumumuzca izin verilmeyeceği duyurulmuştur. Ancak Sağlık Bakanlığının 2019/ÜTSG-06 sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Tekil Takip Süreci” hakkındaki duyurusundan da anlaşılacağı üzere bahse konu ürünlerin ilgili firmalarınca ve doğrudan vatandaşa satış yapan eczanelerce ÜTS’deki kayıt süreçlerinin tamamlanmamış olduğu tespit edildiğinden, yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla söz konusu ürünlerin tekil takibinin zorunluluğu uygulaması 30.06.2019 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu nedenle konu ile ilgili Kurumuz tarafından yapılacak uygulama da aynı tarihe kadar ertelenmiştir. Mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm tarafların bu tarihe kadar gerekli önlemleri alması gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.


Kaynak:SGK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir