Tüm Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine

19.04.2019
  • -      Görüşme konusuna ilişkin detaylı bilgi (konu hakkında açıklayıcı bilgi, sorulacak soru, varsa evrak sayısı, Kurum kodu vb tanımlayıcı bilgiler),
  • -      Görüşme talebinde bulunan kişinin
  • o   Adı-soyadı-ünvanı,
  • o   Ulaşılabilir telefon numarası,
  • o   Araştırma ile bağlantısı / araştırmadaki rolü,
  • o   Çalıştığı Kurum / Kuruluş / Üniversite / Hastane bilgilerini,

ihtiva etmelidir. Yukarıda belirtilen bilgileri içermeyen ve 30 günlük değerlendirme sürecinde olan başvurularda sürece dair iletilen talepler kabul edilmeyecektir.

Ek olarak araştırmacılar tarafından yapılacak olan yüz yüze görüşme talepleri de 16 Nisan 2019 tarihi itibari ile kainfo@titck.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Yüz yüze görüşme taleplerinde de yukarıda belirtilen bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Talepler değerlendirilerek başvuru sahibine geri dönüş sağlanacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

 

Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı


Kaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir