Sağlık Uzman Yardımcılarının Üçüncü Yeterlik Sözlü Sınavı

04.01.2019

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının üçüncü yeterlik yazılı sınavı 02.01.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yeterlik Sınavı Komisyonunun 26.12.2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği üçüncü yeterlik sözlü sınavı 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Sağlık uzman yardımcılarının tezlerini hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Üçüncü yeterlik sözlü sınavına gireceklerin listesi için tıklayınız.Kaynak:Sağlık Bakanlığı

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir