Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine (Yıllık Bildirim ve Sonlanım Bildirimi Hakkında)

27.12.2018
  • 1.   21 Mayıs 2018 tarihli duyuru ile 2019 yılından itibaren, yıllık bildirimlerin takvim yılı esas alınarak takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İlk olarak tüm araştırmalar için 01.01.2018 – 31.12.2018 tarih aralığını kapsayan yıllık bildirimin 31 Ocak 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda Yıllık Bildirim Formu güncellenmiş olup form örneği Kurumumuz internet sitesi Klinik Araştırmalar başlığı altında ve duyuru ekinde yer almaktadır. Ayrıca, Kurum veya ilgili etik kurul gerekli gördüğü durumlarda daha kısa aralıklarla yıllık bildirim sunulmasını talep edebilir.
  •  
  • 2.   Klinik araştırma başvurularında kullanılan Sonlanım Bildirim Formu örneği güncellenmiş olup 02 Ocak 2019 tarihi itibari ile yapılacak olan başvurularda güncel form örneğinin kullanılması gerekmektedir. Söz konusu form örneği Kurumumuz internet sitesi Klinik Araştırmalar başlığı altında ve duyuru ekinde yer almaktadır.
  •  

İlgililere Önemle Duyurulur.

Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

Adı

Tarih

Doküman

Sonlanım Bildirimi v1.0

26.12.2018

DOCX

Yıllık Bildirim v1.0

26.12.2018

DOCX


Kaynak:Sağlık Bakanlığı

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir