Sağlık Bakan Yardımcısından 'çağrıya uyma' açıklaması: 30 dakika içinde hazır olunmalı

07.12.2018

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması ile ilgili genelge yayımladı. Genelgede ihtiyaç halinde personelin 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda olması gerektiği vurgulandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven sağlık personelinin ihtiyaç halindeki çağrılara uyması ile ilgili kaleme aldığı bildiri yazısında normal mesai saatleri dışında da ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde: 

Sağlık Personelinin İhtiyaç Halinde Çağrıya Uyması  

GENELGE 2018/28

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin aciliyeti, sürekli ve ertelenemez özelliği sebebiyle, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin, ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaşması, gerek sağlık hizmetinin etkililiği gerekse hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır. 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 383 üncü maddesinde; "Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir, " hükmü yer almaktadır. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesini temin amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerekmektedir. Bu İtibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde yukarıdaki kanun hükmüne riayet edilmelidir. Mülki idare amirleri eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle veya personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili sağlık personelinin şartlan ile halkın hizmete erişim ihtiyacını dikkate alarak belirleyebilir. Uygulamanın titizlikle takibi ile genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılması hususunda;   Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Muhammet Güven
 


Kaynak:Medimagazin

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir