Eczacıların Ecza Depolarında Mesul Müdürlük Yapma Şartları Değişti

05.12.2018

BASIN AÇIKLAMASI

Eczacıların Ecza Depolarında Mesul Müdürlük Yapma Şartları Değişti

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak bazı basın yayın kuruluşlarında Kanun ile ilgili yer alan haberlerde, Kanun'un 4.Maddesinde yer alan değişikliğin yanlış yorumlandığı ve haberin muvazaanın önünü açtığına dair bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Kanun'da yapılan asıl değişiklik ecza depolarını ilgilendirmektedir ve eczacı olmadan mesul müdürle eczane açılabileceği anlamına gelmemektedir.

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 4. maddesi şu şekildedir: “984 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

984 sayılı "Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun" 3. Maddesi ise: "Ecza ticarethanesi işlerinden mesul olacak diplomalı bir eczacıyı müdür göstermek şartiyle eczacı olmayan kimseler dahi ecza ticarethanesi açabilirler. Bir şirket tarafından dahi ecza ticarethanesi açılabilir. Şu kadar ki, diplomalı eczacı olmak şartiyle, şeriklerden birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi lazımdır." şeklindedir.

Yapılan Kanun değişikliği ile 984 sayılı Kanun'un 3.Maddesindeki " Şu kadar ki, diplomalı eczacı olmak şartiyle, şeriklerden birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi lazımdır." cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır ve yapılan bu değişiklik ecza depolarında mesul müdür olarak görev yapan eczacılarımız için yeni bir düzenlemedir.

Bu fıkranın kaldırılması, eczacılarımızı mesul müdürlük yaparken karşı karşıya kaldığı bazı sıkıntılardan kurtarmış oldu. İlgili Kanun'un düzenleme öncesi maddesine göre, ecza depolarında mesul müdürlük yapan eczacılarımızın depolarda belirli oranda ticari ortak olması gerekiyordu. Bu da eczacılarımızı ticaret yapmaya zorluyordu. Kimi zaman yaşanan ticari sıkıntılar eczacılarımızın da sıkıntılar yaşamasına neden oluyordu.

Bu Kanun'da yapılan değişiklik eczanelerde mesul müdürlük yapılması şartları ile karıştırılmamalıdır. Kanun'da yapılan değişiklik eczanelerde mesul müdür çalıştırılması ile ilgili değil ecza depolarında görev yapan meslektaşlarımızı ilgilendirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU


Kaynak:Sağlık Dergisi

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir