DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz Sağlık Dergisi’ne Önemli Açıklamalarda Bulundu: “Sağlık Sektörüne Yabancı Bir Kurum Değiliz”

04.12.2018

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz Sağlık Dergisi’ne Önemli Açıklamalarda Bulundu:

“Sağlık Sektörüne Yabancı Bir Kurum Değiliz”

Devlet Malzeme Ofisi tarafından ‘Sağlık Market’ uygulaması devreye alındı. Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz, uygulama ile, firma ödemelerinde eş zamanlama ve vadeye bağlı farklı fiyatlama uygulamasına da son verileceğini söyleyerek “Yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı ve 90 günlük ödeme süresiyle firmalar mali yönden desteklenmiş olacak” dedi. Uygulamanın sektörel gelişmeye katkı sağlayacağını ifade eden Civriz, Sağlık Market’in yerlilik, millilik ve girişimcilik ruhunu geliştireceğini belirtti. Uygulamanın, sisteme dahil olmak isteyen hiçbir firmayı dışarıda bırakmayacağını söyleyen Civriz, “Teknik uygunluk değerlendirmesinden geçmiş tüm ürünlerle üretici, ithalatçı ve bayiler anlaşma imzalayabilecek. Kamu hastanelerinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak talep edilen ürünler ve il düzeyinde ihalelere teklif verilebilmesine imkân sağlayan uygulamayla küçük ölçekli yerli firmaların veya bayilerin piyasa dışında kalmasının önüne geçilecektir.” dedi. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz Sağlık Market uygulaması ile ilgili Sağlık Dergisi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Civriz, DMO olarak, Türkiye’nin merkezi satınalma kurumu olma fonksiyonlarını, hem geçmiş tecrübelerine dayanarak hem de günün gerekliliklerini dikkate alarak yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek; “Üstelik kurumsal olarak hastane mefruşatı, tıbbi cihazlar gibi ürünlerin tedariki yönünden de sağlık sektörüne yabancı bir kurum değiliz” dedi. Mücahit Civriz, tüm firmalara açık olan Sağlık Market uygulamasının kimseyi dışarıda bırakmayacağını, kalite duvarından geçmiş tüm ürünleriyle üretici, ithalatçı ve bayilerin anlaşma imzalayabileceğini söyledi.

Daha önce de medikal firmalar DMO üzerinden ürünlerini satabiliyordu. Sağlık Market uygulamasının önceki sistemden farkı nedir?

Sağlık Bakanlığı ile imzaladığımız Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında Hükümetimizin 100 Günlük İcraat Programında da yer verilen Sağlık Market Projesini 3 fazda gerçekleştirmek üzere tasarlamış bulunmaktayız. Sağlık Market Projesinin ilk fazını yani 113 basit tıbbi sarf malzemeye ilişkin uygulamayı 10.10.2018 itibariyle hayata geçirdik.

Aslında Sağlık Market uygulamasını önceden denenmiş yöntemlerle çok da kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü uygulama gerek alışılmış olan çerçeve anlaşma tarzı, gerek ihale süresi yönetimi gerekse ödeme yönetimi açısından daha dinamik bir yapıya sahip olacaktır.

Sağlık Market kapsamında, tedarikçilerle imzalayacağımız çerçeve anlaşmaların süresi 1 yıl olacak. Bu bir yıl içerisinde de ürünlerin tavan fiyatlarının güncellenmesi söz konusu olabilecek. Mevcut Katalog uygulamalarımızdaki yapıya benzer nitelikte, tedarikçinin istediği zaman ürün ekleyebileceği veya çıkarabileceği bir sistem olacaktır.

Bu uygulamanın en temel farklarından biri Sağlık Markette yer alacak olan ürünlerin ülkemizde ilk defa, DMO üzerinden tedarik edilecek ürünlerde CE belgesi aranması koşulu dışında ikinci bir kalite bariyerinden geçecek olmasıdır ki, bu durum aslında kaliteli ürün üreten üreticiyi veya kaliteli ürün satan ithalatçıyı/bayiyi de korumaktadır.

Bu uygulamayla, tıbbi ürünler, teknik şartnamelerindeki maddelere ilişkin uygunluk değerlendirmesinden geçecektir.

Tüm üretici, ithalatçı ve bayi konumundaki firmalar kalite bariyerinden geçmiş ürünlerle ilgili tek bir çerçeve anlaşma imzalayarak sisteme dâhil olabilecekler. Yani ürününüze göre ayrı ayrı anlaşmalar imzalamayacaksınız. Sonrasında tedarikçilerimiz, sadece bir bilgisayar vasıtasıyla 81 il için ayrı ayrı ve ürün bazlı sık sık yapılacak olan elektronik ihalelere rahatça katılım sağlayabileceklerdir.

Kamu hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi cihazların daha hızlı ve uygun fiyatla temin edilmesi için aylık bazda ve bölgesel düzeyde açık eksiltmeli elektronik ihaleler gerçekleştirilerek, ihalelerin tamamlanması sadece 2 gün sürecektir.

“ÇERÇEVE ANLAŞMASI BULUNAN TÜM FİRMALARIN ÜRÜNLERİNE TAVAN FİYATLARDA MEYDANA GELEBİLECEK ARTIŞ AZALIŞLAR YANSITILACAK”

Bir ürünle ilgili elektronik ihalelere ilan ekimizde de yayımlayacağımız tavan fiyatları üzerinden başlayacağız. Bu tavan fiyatlar ekonomik girdi ve maliyetler dikkate alınarak belli aralıklarla değiştiriliyor olacak ve çerçeve anlaşması bulunan tüm firmaların ürünlerine artış/azalışlar yansıtılacaktır. Tavan fiyatın değişmesi durumunda tedarikçinin talepte bulunması halinde söz konusu ürünün yayını durdurulacak ve yapılacak elektronik ihalelere teklif verme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Yapılan elektronik ihaleler sonucunda verilen siparişlere ait ürünlerin tedarikçilerimizin faturasında gösterilecek Katma Değer Vergisi, Ofis tarafından; ürünün bedeli üzerinden hesaplanacak Karar ve Sipariş Damga Vergisi tutarı ise, tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Yani mükerrer bir damga vergisi alma gibi bir durum olmayacaktır. Tedarikçilerimiz elektronik ihale sonucunda kendilerine verilen siparişe ilişkin bu tutarı yüklenecektir.

Sağlık Market Uygulamasının mevcut sisteme göre önemli farklılıklardan birisi de ödeme sürelerine ilişkindir. Şöyle ki;

DMO üzerinden Sağlık Market kapsamında yapılacak alımlarda, ödemeler ürünün tam, sağlam ve çalışır halde teslim alındığının Ofise bildirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında 90 gün içinde yapılacaktır. Bu sayede firma ödemelerinde eş zamanlama ve vadeye bağlı farklı fiyatlama uygulamasına da son verilmiş olacaktır.

İhalelere girip DMO üzerinden satış yapmak isteyen bayi, üretici, ithalatçı firmaların sırasıyla neleri yapması gerekiyor?

Süreci kısaca anlatmak gerekirse, Sağlık Market uygulaması iki aşamalı olarak devreye alınmıştır. İlk aşamada, sisteme dahil olmak isteyen üretici/ithalatçı konumundaki firmalar ürün numunelerini teknik uygunluk değerlendirmesinden geçmesi için DMO’ya teslim edeceklerdir. İkinci aşamada, teknik uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış ürünlerin üreticisi/ithalatçısı/yetkilendirilmiş bayisi konumundaki firmalarla çerçeve anlaşmalar imzalanacaktır.

Tedarikçilerimiz sadece teknik uygunluk değerlendirme başvurusunda numunelerini getirmek ve çerçeve anlaşma metnini imzalamak üzere Genel Müdürlüğümüze gelecekler. Bunlar dışındaki işlemlerin hepsi, yazılımı kurumumuz personeli tarafından gerçekleştirilmiş Sağlık Market Modülü üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

“HER AYIN İLK YARISINDA 81 İL İÇİN AYRI AYRI TALEPLER TOPLANIP AÇIK EKSİLTMELİ ELEKTRONİK İHALELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Tüm sağlık tesisleri kendi ihtiyaçlarını yine elektronik ortamda belirleyecek ve internet sitemizde yayımlanan ilgili mevzuat çerçevesinde her ayın ilk yarısında 81 il için ayrı ayrı talepler toplanıp açık eksiltmeli elektronik ihaleler gerçekleştirilecek, ay sonuna kadar da firmalarca ürün teslimatları gerçekleştirilecektir. Söz konusu elektronik ihalelere o ilde yetkisi bulunması koşuluyla çerçeve anlaşma içerisinde talep konusu ürünü bulunan tüm firmalar davet edilecektir.

Elektronik ihalesi tamamlanan ürünler tedarikçiler tarafından Sağlık Market Çerçeve Anlaşması koşullarına uygun olarak ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.

Başvuru yapmak isteyen tüm firmaların, başvuru süreci hakkındaki ayrıntılı bilgilere sahip olmaları ve sorun yaşamamaları için internet sitemizde yayımlanacak olan “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması İlanı”nı ve www.dmo.gov.tr/sm adresinde yer alan bilgi ve belgeleri dikkatli şekilde incelemelerini öneriyoruz.


RÖPORTAJIN TAMAMI SAĞLIK DERGİSİ'NİN OCAK 2019 SAYISINDA YER ALACAK


Kaynak:Sağlık Dergisi

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir