2018 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!

26.11.2018

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” 2018 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılında 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

 

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından ödül tevcih edilen bilim insanları:

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Mustafa ERDİK

“Deprem Mühendisliği alanında deprem riski konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği

Araştırma Alanları: Deprem Tehlikesi ve Risk Belirlemesi

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi - Emekli Öğretim Üyesi

Daha fazla bilgi için: http://www.koeri.boun.edu.tr/Bolumumuz/Mustafa%20ErdIk_1_70.depmuh

 

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN

“Endüstri Mühendisliği alanında bulanık mantık teori ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Endüstri Mühendisliği

Araştırma Alanları: Mühendislik Ekonomisi, İstatistiksel Karar Verme, Çok Ölçütlü Karar Verme, Kalite Yönetimi, Bulanık kümelerle karar verme

Görev Yeri: İTÜ İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için : http://akademi1.itu.edu.tr/kahramanc/

 

BİLİM ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ

“Nörodejeneratif hastalıklar alanında nörodejeneratif hastalıkların patofizyolojisi, hücresel sinyal iletim yolaklarının regülasyonu ve sirkadyen ritim ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizyoloji

Araştırma Alanları: Nörodejenerasyon, İnme ve tedavisi

Görev Yeri: İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, REMER Araştırma Merkezi

Daha fazla bilgi için: www.kiliclab.com

 

ÖZEL ÖDÜL

TEMEL BİLİMLER

Prof. Dr. Mehmet ACET

“Fizik alanında ters-magnetokalorik etkisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizik, Yoğun Madde Fiziği

Araştırma Alanları: Yapı ve magnetizma etkileşmeleri

Görev Yeri: Duisburg-Essen Üniversitesi

Daha fazla bilgi için: https://www.uni-due.de/agfarle/personen.php?pers_id=44

 

ÖZEL ÖDÜL

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Tanju KARANFİL

“Çevre Mühendisliği alanında dizenfeksiyon yan ürünleri, adsorption, membran prosesleri ve su kalitesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları: İçme Suyu Arıtması, Fizikokimyasal prosesler

Görev Yeri: Clemson University, Clemson, USA

Daha fazla bilgi için : https://www.clemson.edu/cecas/departments/eees/people/facultydirectory/karanfil.html

 

ÖZEL ÖDÜL

SAĞLIK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

“Kanser ve beslenme alanında likopen ve soya izoflavonları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Anabilim Dalı: Hematoloji ve Medikal Onkoloji

Araştırma Alanları:

- Bitkisel, doğal ve kanser önleyici bileşiklerin insanlarda etkinliğini ve mekanizmalarını göstermek için yapılan Faz I ve II klinik çalışmalar,

- Ara bitiş noktaları olarak kanser riski ve ilerleme biyobelirteçleri kullanılmakta ve faz III klinik çalışmalarına başlamadan önce bu biyobelirteçlerin kemoprevantif maddeler tarafından modülasyonu küçük klinik çalışmalar,

-Mikro besinlerin ve fitokimyasal maddelerin çeşitli kanser türlerindeki hücre büyümesi, apoptoz, metastaz, oksidatif stres ve enflamasyonbiyobelirteçleri,

-Besinsel müdahaleler (özellikle soya izoflavonları ve likopen ile) sonucu oluşan kanser gelişimindeki ve ilerlemesindeki genetik ve epigenetik yolakların modülasyonu,

-Fitokimyasallar, meditasyon, yoga, fizik aktivite, masaj terapisi ve diğer akıl-vücut yaklaşımlarını içeren bütünleyici tıp yöntemleri.

Görev Yeri: Emory University School of Medicine, Winship Cancer Institue, Department of Hematology and Medical Oncology

Daha fazla bilgi için: http://hemonc.emory.edu/faculty/translational-research/kucuk-omer.html

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Doç. Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU

“Organik kimya alanında organik sentez ve kemosensör tasarım konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya /Organik Kimya

Araştırma Alanları:

- Kemosensör ve Biyosensör Tasarım, Sentez ve Biyolojik Uygulamaları,

-Canlı hücreler içerisinde biyolojik öneme sahip bileşiklerin varlığını, konumunu, hücre içi geçiş güzergahlarını belirleyen ve görüntülenmelerine olanak sağlayan kemosensörlerin (kimyasal sensörlerin) geliştirilmesi,

-Geçiş Metalleri eşliğinde yeni organik sentez yöntemlerin geliştirilmesi,

-Fotodinamik terapi ajanlarının geliştirilmesi

Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/mustafa_emrullahoglu-cv.pdf

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Prof. Dr. Veysi Erkcan ÖZCAN

“Deneysel yüksek enerji fiziği alanında uluslararası deneylerde yapmış olduğu yeni temel parçacıkların keşfi ve hassas ölçümleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizik, Yüksek Enerji Fiziği

Araştırma Alanları: Deneysel Parçacık Fiziği (özellikle büyük çarpıştırıcılarda keşif analizleri, hassas ölçümler ve bunların fenomenolojik yorumlanması, ayrıca küçük deneysel hızlandırıcılar ve parçacık algıcı fiziği)

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için: www.phys.boun.edu.tr/~ozcan

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Doç. Dr. İmren HATAY PATIR

“Kimya, sıvı-sıvı arayüzey elektrokimyası, kataliz ve yenilenebilir enerji alanlarında oksijen indirgenmesi, hidrojen üretimi, geçiş metal nanoparçacıklarını içeren ucuz ve verimli katalizör geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya, Biyoteknoloji

Araştırma Alanları: Hidrojen Üretimi, Fotokatalitik Hidrojen Üretimi, Sıvı/Sıvı Arayüzeyler, Oksijen İndirgenmesi, Geçiş Metal Nanoparçacık Katalizörleri

Görev Yeri: Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için:https://www.selcuk.edu.tr/fen/biyoteknoloji/akademik_personel/bilgi/7491/tr

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Doç. Dr. Hasan ŞAHİN

“Nano-ölçek malzemelerin özelliklerinin anlaşılması için gerçekleştirdiği hesaplama temellikonulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizik

Araştırma Alanları: Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Teori, Hesaplamalı Fizik

Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü

Daha fazla bilgi için: sahingroup@iyte.edu.tr

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Doç. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN

“Anorganik kimya ve kataliz alanlarını kapsayan kolloidal ve katı destekli kararlı metal nanoparçacıklarının geliştirilmesi, tanımlanması ve katalitik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: KimyaAnorganik Kimya

Araştırma Alanları: Nanoteknoloji, Nanomalzemeler, Gözenekli Malzemeler, Atomik Katman Depolama, Kataliz, Organik/Anorganik Katalitik Tepkimeler, Çevre Kimyası

Görev Yeri: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için : www.nanomatcat.com

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Nadir DİZGE

“Membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları: Membran prosesler, Su geri kazanımı, Yenilikçi membran üretimi, Atıksu arıtımı, Çevre nanoteknolojisi, Temiz üretim teknolojileri

Görev Yeri: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.mersin.edu.tr/akademik/fen-bilimleri-enstitusu/anabilim-dallari/cevre-muhendisligi-anabilim-dali/ogretim-elemanlari/ndizge

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Engin DURGUN

“Hesaplamalı malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında yenilenebilir ve temiz enerji, çimento kimyası ve çevresel etkileri, üstün özellikli nanomalzeme öngörüsü ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Araştırma Alanları: Hesaplamalı Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanomalzeme Fiziği, 2-boyutlu malzemeler, hidrojen enerjisi, yüzey kimyası

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

Daha fazla bilgi için: http://unam.bilkent.edu.tr/~durgun/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Dr. Sedat NİZAMOĞLU

“Elektrik-elektronik mühendisliğinde fotonik alanında biyomalzeme tabanlı fotonik aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Araştırma Alanları: Fotonik, optoelektronik, nanomalzemeler, optik

Görev Yeri: Koç Üniversitesi

Daha fazla bilgi için: https://mysite.ku.edu.tr/snizamoglu/about-pi/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL BİLİMLER

Doç. Dr. Cengiz ERİŞEN

“Siyaset bilimi alanında siyaset psikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Siyaset Bilimi

Araştırma Alanları: Siyaset Psikolojisi, Siyasal Davranış, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Karşılaştırmalı Siyaset

Görev Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://yeditepe.academia.edu/CengizErisen

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL BİLİMLER

Doç. Dr. Eren İNCİ

“Kent ekonomisi alanında araç park yerlerinin ekonomik analizi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Ekonomi

Araştırma Alanları: Kent Ekonomisi, Ulaştırma Ekonomisi, Parklanmanın Ekonomisi

Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/ereninci/

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL BİLİMLER

Dr. Ahmet ŞENSOY

“Finans alanında piyasa iç yapısı, sistematik risk ve finansal ağlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Finans

Araştırma Alanları: Piyasa İç yapısı, Varlık Fiyatlama, Uluslararası Finans, Kompleks Sistemler

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://fba.bilkent.edu.tr/faculty/ahmet-sensoy/

 


Kaynak:TÜBİTAK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir