AB Projesi kapsamında “2. Basamak Sağlık Tesisleri için Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine çıkılmıştır. / “Supply of Medical Equipment for the Secondary Healthcare Premises” CN and TD are published in the scope of EU Project.

09.11.2018

AB Projesi kapsamında “2. Basamak Sağlık Tesisleri için Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine çıkılmıştır. / “Supply of Medical Equipment for the Secondary Healthcare Premises” CN and TD are published in the scope of EU Project.

Project: Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and related Services Provided by Turkish Authorities.

Tender: Supply of Medical Equipment for the Secondary Healthcare Premises

Referance #: SIHHAT/2018/SUP/INT/10

Type: Supplies

Document(s):

Contract Notice
Tender Dosier
Corrigendum to TD No 1
Corrigendum to TD No 2 extension
Clarification to No 1
Corrigendum to TD No 3
Corrigendum to TD No 4
Corrigendum to TD No 5
Cancellation Notice
Cancellation Notice 2

 https://www.saglik.gov.tr/TR,34404/ab-projesi-kapsaminda-2-basamak-saglik-tesisleri-icin-tibbi-cihaz-alimi-ihalesine-cikilmistir--supply-of-medical-equipment-for-the-secondary-healthcare-premises-cn-and-td-are-published-in-the-scope-of-eu-project.html


Kaynak:Sağlık Bakanlığı

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir