İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ KILAVUZ TASLAĞI HAKKINDA DUYURU

09.11.2018

İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ KILAVUZ TASLAĞI HAKKINDA DUYURU 


İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Kılavuz taslağı Kurumumuz resmi internet sayfasında mevzuat/taslaklar bölümünde (https://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=3412) yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kılavuz taslağına ilişkin görüşlerinizin ekte de bir örneği yer alan, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 31.12.2018 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.


https://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3414


Kaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir