Ankara Üniversitesi Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı (17-18 Kasım 2018)

17.10.2018
 1. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.09.2016 tarihli kararı gereğince Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavı, Fakültemizce 17-18 Kasım 2018 tarihinde yapılacaktır.
 2. Sınava yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kuruluna Tıp Doktorluğu alanında diploma denklik belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilen adaylar başvuru yapabilirler.
 3. Sınav kontenjanı 35 (otuz beş) kişidir.
 4. Sınav, 17 ve 18 Kasım 2018 günlerinde iki ayrı oturumda Nesnel Yapılandırılmış Klinik ve Uygulama Sınavı şeklinde yapılacaktır.
 5. Sınav, toplam 25 duraktan oluşacaktır. 18 durakta adayların olgular üzerinden klinik bilgi, akıl yürütme, sentezleme ve karar verme yeterlikleri, 7 durakta ise hekimlik uygulama becerileri değerlendirilecektir. Sınav komisyonunun vereceği karar doğrultusunda durak sayısı 30’a kadar çıkarılabilir.
 6. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
 7. Adayların başvuruda yazacakları ad ve soyad bilgileri diplomada yazılı olan ile aynı olmalıdır.
 8. Adaylar sınava https://aday.ankara.edu.tr/ linkinden başvuru yapacaklardır. Başvuruda bulunan adaylar arasından “Noter huzurunda” kura çekimi yapılacak ve sonuçlar 35 asil ve 35 yedek aday olmak üzere web sayfamızda ilan edilecektir. Kurada ismi çıkan asil adaylar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracaklardır. Adaylar para yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliğine 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitime kadar elden veya faksek@medicine.ankara.edu.tr adresine e-posta ile gönderilecektir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adayların başvuru süreleri 12 Kasım 2018 mesai bitimine kadar sürecektir. Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 13 Kasım 2018 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.
 9. Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.
 10. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılacak sınava ait sınav başvuru tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav ücreti bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Cebeci / ANKARA

Sınav Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2018 – 25 Ekim 2018, Saat: 17.00’ye kadar.

Kura Çekim Tarihi, Saati ve Yeri: 2 Kasım 2018, Saat:10.00, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Mor Salon

(Arzu eden adaylar kura çekimine katılabilirler.)

Sınav Tarihi: 17-18 Kasım 2018 Saat: 10.00

Sınav Ücreti: 1500 TL

(Sınav ücreti; Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi IBAN NO:TR97 0001 0025 3207 0641 0150 05 nolu hesaba yatırılacaktır. Adaylar adı, soyadı, Türk veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve “Denklik Sınavı” notunu dekonta yazdırmaları gerekmektedir.)

 1. Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartları ibraz etmek zorundadırlar.

* Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

 1. Sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir.Kaynak:Ankara Üniversitesi

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir