Tüm Firmaların Dikkatine

10.10.2018

Firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kurumumuz Elektronik Başvuru Sisteminde (EBS), firma kullanıcıları yetkilerinde ekran bazında düzenleme yapılmıştır. Mevcut durumda kayıtlı bulunan tüm kullanıcılar tüm ekranlara erişim yetkisine sahiptir. Firma yetkilisi mevcut kullanıcılarına veya yeni ekleyeceği kullanıcılara Başvurular, İlaç, Genel Evrak Başvurusu, Başvuru Listesi, İlaç Ruhsat Başvurusu, Toplantı, İthalat, İhracat, Değer Aktarımı ve Fiyat Başvurusu ekranlarına erişim yetkisi verebilir veya erişim yetkilerini kısıtlayabilir. Firma kullanıcılarının EBS ekranlarına ulaşım yetkisi firma yetkilisinin sorunluluğunda olacaktır. E-imza uygulaması indir ekranı ile kullanıcı işlemleri tüm kullanıcılarda olacaktır.


Kaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir