Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı Yayımlandı

24.09.2018

(Ab ) 2017/745 Sayılı Tüzük’ün Uyumlaştırılması Kapsamında Hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı Hakkında Duyuru

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB ) 2017/745 sayılı Tüzük’üne paralel olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmelik” taslağı hazırlanmıştır. Ek’ te; Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı, (AB ) 2017/745 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının (maddeler ve ekler ayrı olarak) Karşılaştırma Tabloları ile (AB ) 2017/745 sayılı Regülasyon yer almaktadır. İlgili Yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak, 31/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve ayrıca md.reg@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Ekler:

  • 1- Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı
  • 2- (AB) 2017/745 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu
  • 3- (AB) 2017/745 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu Ekleri
  • 4- (AB) 2017/745 sayılı Tüzük

Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı:

https://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/1.%20T%C4%B1bbi%20Cihaz%20Y%C3%B6netmelik%20Tasla%C4%9F%C4%B1.pdfKaynak:TİTCK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir