İlaç Firmalarının Dikkatine Farmasötik Ürün Sertifikası Başvuruları hk.

20.07.2018

Bilindiği üzere Farmasötik Ürün Sertifikalarında ürünün ülkemiz piyasasında bulunma durumunu gösteren (1.3. Is this product licensed to be placed on the market for use in the exporting country?) 1.3. bölümü yer almaktadır. Tarafımıza yapılan Farmasötik Ürün Sertifika başvurularında 19.07.2018 tarihi itibariyle başvuruya konu ürün, Kurumumuz web sitesinde yayımlanan SKRS-3 listesinde “Aktif” olarak yer alıyorsa, serifikalarda ilgili kaydın ürünün piyasada bulunduğunu gösterir şekilde (Yes), “ Pasif” olarak bulunuyor veya hiç bulunmuyor ise piyasada bulunmadığını gösterir şekilde (No) düşülmesi gerekmektedir. Yapılacak olan Farmasötik Ürün Sertifikası başvurularında bu hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir