İhale İlanı

05.07.2018

İhale İlanı

Türkiye İlaç Ve Tıbbı Cihaz Kurumundan

Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan: 1-24 m2 büyüklüğündeki kantin

12/07/2018 tarihinde toplanacak komisyon huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesi “g” bendine göre PAZARLIK USULÜ ile muhammen bedel üzerinden artırmak sureti ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin şartname, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Biriminin Türkiye Halk Bankası Ankara Alacaatlı Şubesi TR 78000 12001 2970 0006 0000 02 nolu hesabına 50,00 TL yatırılarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir dilekçe ile tedarik edilebilir.

İsteklilere duyurulur 04/07/2018


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir