Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel Hakkında Duyuru

04.07.2018

1 Şubat 1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Yönetmeliği” çerçevesinde 2018 yılı için Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatına 35 kişilik kontenjan tanınmıştır. 


Söz konusu yönetmelik çerçevesinde ilişikte sunulan duyuru ve eklerinin tüm ilgili birimlere (biriminize bağlı tüm Sağlık Kuruluşlarına) müracaata imkân verecek şekilde zamanlıca duyurulmasının ve yapılacak olan müracaatların en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasının teminini rica ederim. 


Duyuru üst yazısı için tıklayınız.

Duyuru usul ve esasları için tıklayınız.

Kontenjan listesi için tıklayınız.

Başvuru (bilgi) formu için tıklayınız.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir