E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru (İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine)

04.06.2018

Ekteki talimatname gereği 15.05.2018 tarih ve 2018/2 (e.90391) sayılı Genelge ile ilan edilen e-reçeteye geçiş işlemleri 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren (*) uygulanacaktır. Ekteki talimatnamenin iliniz dâhilindeki tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına duyurulması gerekmektedir.

(*) Sağlık hizmet sunucuları ve entegrasyon firmalarının e-reçeteye geçiş işlemlerinin takvimlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızla iletişime geçmesi gerekmektedir. E-reçeteye geçiş işlemleri zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacaktır.

Ekler

AdıDoküman
EkPDF

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir