SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

17.05.2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı bölümü 16 Mayıs 2018 tarihinde 10:00-11:15 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Sözlü sınav, adayların yeterli bir hazırlık dönemi geçirebilmeleri için Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceği Bakanlığımız internet sitesinde duyurulacaktır.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir