Aile hekimliğinde eğitim düzeyi arttıkça memnuniyet azalıyor

09.05.2018

Aile hekimliği memnuniyet araştırmasında yüzde 70 üzeri memnuniyet belirlenirken; en yüksek memnuniyeti 65 yaş üstü hastalar oluşturdu. Aile hekimliğine başvuran hastaların çoğunlukla ilaç yazdırmak için geldiği tespit edilirken eğitim düzeyi arttıkça aile hekimliğine memnuniyet oranının azaldığı görüldü


MEDİMAGAZİN-Erciyes Üniversitesi Hastanesi Polikliniklerine başvuran hastaların aile hekimlerine güveni, aile hekimine gitme nedenleri ve giden hastaların yaş aralıklarını içeren bir araştırma yapıldı.

Araştırma grubu 2015 yılı Ocak-Şubat aylarında Erciyes Üniversitesi Hastanesi polikliniklerine başvuran 854 kişi olarak belirlenmiş ve araştırma ölçütü olarak anket tekniği kullanıldı.  

Yüzde 80 aile hekimini kendisi seçmiyor

Yapılan araştırmada araştırma grubunu oluşturan kişilerden aile hekimine başvuran hastaların 25-49 yaş aralığında olduğu ve araştırma grubundan yüzde 11.9’unun aile hekimine hiç gitmediği belirlendi. Araştırma grubunun yüzde 80’den fazlası aile hekimlerini kendilerinin seçmediklerini belirtirken; en yüksek memnuniyet düzeyi yüzde 83,7 ile 65 yaş üzerindeki hastalar olarak tespit edildi.  

En çok başvuru nedeni: İlaç yazdırmak

Araştırma grubunun aile hekimine başvuru nedenlerinin oranlarının alındığı ilgili anket bölümünde 499 kişi ‘ilaç yazdırmak’ için gittiğini belirtirken; bunu 387 kişi ile “muayene olmak için”, 155 kişi ile “kontrol için” giden hastalar takip ediyor.

Eğitim artıyor, memnuniyet azalıyor

Eğitim seviyesi arttıkça aile hekimlerine duyulan memnuniyet oranının azaldığının tespit edildiği araştırma, kronik hastalığı olan bireylerin olmayanlara oranla aile hekiminden memnun olma durumu daha yüksek olarak görüldü. Araştırmaya konu olan grubun hastaneye başvuru öncesi aile hekimine başvuru oranı yüzde 24,6 ile düşük bir oranı gösteriyor.

Memnuniyet yüzde 71

Araştırma katılımcıların yüzde 71.5’i aile hekimliğinden aldıkları hizmetten memnun olduğunu gösteriyor. Ayrıca söz konusu araştırma sonucunda hastaların; aile hekimliğini ilk başvuru yeri olarak görmemesi; aile hekimliği uygulamasında sevk zinciri sistemine geçilmemiş olması ve hastaların aile hekimine güven duygusunun az olmasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

Dr. Hasan Durmuş ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Ocak-Mart 2018 sayısında yayınlandı.
Kaynak:Medimagazin

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir