MHRS YÖNERGESİ YAYINLANDI

08.05.2018

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "MHRS Yönergesi" 30/04/2018 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.


İlgili Dosyalar

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönerge

MHRS Yönergesi EK-2


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir