Kamu Hastanelerinde Yabancı Uyruklu Hastaların Hizmet Süreçleri ve Koordinasyon Eğitimi

18.04.2018

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görev alanındaki konuları içeren, Uluslararası Hasta Birimi, Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi ve Uluslararası Hasta Destek Personelinin katılım sağlayacağı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerine yönelik olarak, uygulamada birliğin sağlanması, sağlık turizmindeki süreçlere ilişkin bilgilerin aktarımı, hukuki süreçler,  uluslararası koruma kapsamındaki kişiler, geçici koruma statüsüne alınan (Suriyeliler, Iraklılar) ve sağlık ve tıp alanında ikili işbirliği antlaşmalar kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancı uyruklu hastaların koordinasyonu ve ilgili personelin bilgilendirilmesi amacıyla 25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde “Kamu Hastanelerinde Yabancı Uyruklu Hastaların Hizmet Süreçleri ve Koordinasyon Eğitimi” yapılacaktır.

 


 1. İlgili Dosyalar


  Resmi Yazı ve Makam Oluru

  Katılımcı Listeesi

  Eğitim Programı 1.gün

  Eğitim Programı 2. ve 3.gün

  Bilgi Notu

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir