Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı

17.04.2018

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 16.04.2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Sn. Selim BENER'in Başkanlığında, Daire Başkanımız Sn. Hüseyin DALGALI ve diğer komisyon üyeleri katılımıyla, izne tabi 14 (ondört) kalem  Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarına ilişkin bağlı sağlık tesislerimizden gelen 31 (otuzbir) adet talep için izin değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir