Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu

09.04.2018

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra No
Başvuru No
İşin Adı
 1
THSK/2018/CS/L.2.18.3/IC/1
Ebe Danışmanı
 2
THSK/2018/CS/L.2.18.3/IC/2
Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı
3
THSK/2018/CS/L.2.18.3/IC/3
Kadın Doğum Uzmanı Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 03.04.2018

Son Başvuru Tarih ve Saati: 17.04.2018tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere bireysel danışmanlık hizmeti (rapor bazlı) alınacaktır. Danışmanların Mayıs 2018 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No
Başvuru No
İşin Adı
 1
THSK/2018/CS/L.2.18.3/IC/1
Ebe Danışmanı

Beklenen Hizmetler:

  1. Ebe danışmanı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığına (idare) sorumludur ve istenen materyallerin hazırlanması sürecinde Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanının koordinatörlüğünde idarenin belirlediği diğer danışmanlarla birlikte çalışacaktır. 
  2. İdare işbirliğinde;
  • Konu Başlıkları
  • Prekonsepsiyonel Dönem
  • Doğum Algısı ve Korkusu 
  • Doğumda Masaj Uygulamaları
  • Doğumda Ağrıyla Baş Etmede Alternatif Yöntemler 
  • Doğumu Kolaylaştırıcı Yöntemler- Gevşeme ve Nefes Teknikleri 
  • Yenidoğan Bakımı, Bebek Banyosu ve Masajı
  • Anne Sütü ve Emzirme
  • Doğum Sonu Anne Bebek Bağlanması Ve Destekleyici Uygulamalar Doğuma Hazırlık Nedir? Önemi ve Temel İlkeleri Nelerdir?
  • Doğuma Hazırlık Sınıflarında İletişim ve Danışmanlık Becerilerinin Yaratıcı Drama İle Güçlendirilmesi 

2.2. Konu Başlıkları

  • Gebelik Fizyolojisinin Gebeye Anlatılması
  • Doğum Fizyolojisinin Gebeye Anlatılması
  • Normal Doğumun Avantajları/ Ne Zaman Sezaryen Ameliyatı ?
  • Doğumun Hormonal İşleyişi, Doğumda Uterusun Çalışması ve Kasılma Fizyolojisi
  • Doğuma Hazırlıkta Egzersizler 
  • Doğum Pozisyonları
  • Travay Yönetimi
  • Doğumda Pelvik Taban ve Perineyi Koruyucu Önlemler
  • Doğum Simülasyonu (rol play)

2.3. Konu Başlıkları

  • Doğuma Hazırlık Sınıflarının Felsefesi
  • Doğuma Hazırlık Sınıflarında Program, Yöntem ve Teknik Oluşturma
  • Doğuma Hazırlık Sınıfların Yürütülmesi ve Sürdürülmesinde Temel İlkeler, Gebelerin Sınıfa Başlamasını ve Devamını Sağlayacak Yöntemler

Ana konu başlıklarına ilişkin olarak; 

  • Danışman, yukarıda 2.1. ile belirtilen ana konu başlıklarında hekimlere, ebelere, hemşirelere ve aile sağlığı elemanlarına yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, doğuma hazırlık konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitimci ve katılımcı sunum ve rehberleri, halka dağıtılacak broşür-kitapçık hazırlanması, bu dokümanların uzaktan sağlık eğitim sistemine uygun hale getirilmesi, gebelere yönelik uzaktan eğitim sistem akışının hazırlanması ve sağlık personeli eğitiminin planlanmasından sorumlu olacaktır. 
  • Danışman, yukarıda 2.2. ile belirtilen ana konu başlıklarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı danışmanı ile eş güdümlü şekilde hekimlere, ebelere, hemşirelere ve aile sağlığı elemanlarına yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, doğuma hazırlık konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitimci ve katılımcı sunum ve rehberleri, halka dağıtılacak broşür-kitapçık hazırlanması, bu dokümanların uzaktan sağlık eğitim sistemine uygun hale getirilmesi, gebelere yönelik uzaktan eğitim sistem akışının hazırlanması ve sağlık personeli eğitiminin planlanmasından sorumlu olacaktır. 
  • Danışman yukarıda 2.3. ile belirtilen ana konu başlıklarında Halk Sağlığı Uzmanı danışmanı ile eş güdümlü şekilde hekimlere, ebelere, hemşirelere ve aile sağlığı elemanlarına yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, doğuma hazırlık konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitimci ve katılımcı sunum ve rehberleri, halka dağıtılacak broşür-kitapçık hazırlanması, bu dokümanların uzaktan sağlık eğitim sistemine uygun hale getirilmesi, gebelere yönelik uzaktan eğitim sistem akışının hazırlanması ve sağlık personeli eğitiminin planlanmasından sorumlu olacaktır. 
  1. Danışman, İdare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, İdarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, İdarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır. 
  2. Danışmanın İdare tarafından görevlendirilen diğer danışmanlarla eş güdüm halinde çalışılması beklenmektedir.

Aranılan Nitelikler:

  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi olmak,
  • En az yardımcı doçent düzeyinde akademisyen olmak,
  • Akademik kadroda en az 5 yıl çalışmış olmak
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (yayınların isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur) 
  • Tercihen iyi derecede İngilizce biliyor olmak 
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ulusal veya uluslararası düzeyde yapılmış olan, eğitim programlarına eğitimci olarak katılmış olmak tercih sebebidir (Eğitim isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Doğum Öncesi, doğum ve lohusalık konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Sağlık Bakanlığı için eğitim materyali hazırlamış olmak tercih sebebidir. (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Tercihen görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Doğuma hazırlık eğitici eğitimi vermiş olmak tercih sebebidir.
Sıra No
Başvuru No
İşin Adı
 2
THSK/2018/CS/L.2.18.3/IC/2
Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanı

Beklenen Hizmetler:

  1. Halk Sağlığı Uzmanı danışman Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığına (idare) sorumludur ve istenen materyallerin hazırlanması sürecini koordine ederek idarenin görevlendireceği diğer danışmanlarla birlikte çalışacaktır. 
  2. İdare işbirliğinde;

    2.1. Konu Başlıkları

  • Yetişkin Eğitimi
  • Olumlu Eğitim Atmosferi
  • Öğretim Araç ve Gereçleri
  • İnteraktif Eğitim Teknikleri 
  • İletişim Becerileri 
  • Yetişkin Eğitiminde Ölçme Değerlendirme

        2.2. Konu Başlıkları

  • Doğuma Hazırlık Sınıflarının Felsefesi
  • Doğuma Hazırlık Sınıflarında Program, Yöntem ve Teknik Oluşturma
  • Doğuma Hazırlık Sınıfların Yürütülmesi ve Sürdürülmesinde Temel İlkeler, Gebelerin Sınıfa Başlamasını ve Devamını Sağlayacak Yöntemler

Ana konu başlıklarına ilişkin olarak; 

  • Danışman yukarıda 2.1. ile belirtilen ana konu başlıklarında hekimlere, ebelere, hemşirelere ve aile sağlığı elemanlarına yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, doğuma hazırlık konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitimci ve katılımcı sunum ve rehberleri, halka dağıtılacak broşür-kitapçık hazırlanması, bu dokümanların uzaktan sağlık eğitim sistemine uygun hale getirilmesi, gebelere yönelik uzaktan eğitim sistem akışının hazırlanması ve sağlık personeli eğitiminin planlanmasından sorumlu olacaktır. 
  • Danışman yukarıda 2.2. ile belirtilen ana konu başlıklarında ebe danışman ile eş güdümlü şekilde hekimlere, ebelere, hemşirelere ve aile sağlığı elemanlarına yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, doğuma hazırlık konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitimci ve katılımcı sunum ve rehberleri, halka dağıtılacak broşür-kitapçık hazırlanması, bu dokümanların uzaktan sağlık eğitim sistemine uygun hale getirilmesi, gebelere yönelik uzaktan eğitim sistem akışının hazırlanması ve sağlık personeli eğitiminin planlanmasından sorumlu olacaktır. 
  1. Danışman, İdare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, İdarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, İdarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır. 

Aranılan Nitelikler:

  • Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve Halk Sağlığı Uzmanı olmak,
  • En az doçent düzeyinde akademisyen olmak,
  • Halk Sağlığı Uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak
  • Halk Sağlığı alanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (yayınların isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur) 
  • Tercihen iyi derecede İngilizce biliyor olmak 
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ulusal veya uluslararası düzeyde yapılmış olan, eğitim programlarına eğitimci olarak katılmış olmak tercih sebebidir (Eğitim isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Doğum Öncesi, doğum ve lohusalık konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Sağlık Bakanlığı için eğitim materyali hazırlamış olmak tercih sebebidir. (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Tercihen görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak
  • Doğuma hazırlık eğitici eğitimi vermiş olmak tercih sebebidir.
Sıra No
Başvuru No
İşin Adı
 3
THSK/2018/CS/L.2.18.3/IC/3
Kadın Doğum Uzmanı Danışmanı

Beklenen Hizmetler:

  1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı danışman Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığına (idare) sorumludur ve istenen materyallerin hazırlanması sürecinde Halk Sağlığı Uzmanı Danışmanının koordinatörlüğünde idarenin belirlediği diğer danışmanlarla birlikte çalışacaktır. 
  2. İdare işbirliğinde;

 2.1. Konu Başlıkları

  • Gebelik İzlem ve Muayeneleri
  • Gebelikte Risk Tanımlama ve Takibi 
  • Postpartum Dönemde Bakım
  • Doğum Sonrası Üreme Sağlığı 

2.2. Konu Başlıkları

  • Gebelik Fizyolojisinin Gebeye Anlatılması
  • Doğum Fizyolojisinin Gebeye Anlatılması
  • Normal Doğumun Avantajları/ Ne Zaman Sezaryen Ameliyatı ?
  • Doğumun Hormonal İşleyişi, Doğumda Uterusun Çalışması ve Kasılma Fizyolojisi
  • Doğuma Hazırlıkta Egzersizler 
  • Doğum Pozisyonları
  • Travay Yönetimi
  • Doğumda Pelvik Taban ve Perineyi Koruyucu Önlemler
  • Doğum Simülasyonu (rol play)

Ana konu başlıklarına ilişkin olarak; 

  • Danışman, yukarıda 2.1. ile belirtilen ana konu başlıklarında hekimlere, ebelere, hemşirelere ve aile sağlığı elemanlarına yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, doğuma hazırlık konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitimci ve katılımcı sunum ve rehberleri, halka dağıtılacak broşür-kitapçık hazırlanması, bu dokümanların uzaktan sağlık eğitim sistemine uygun hale getirilmesi, gebelere yönelik uzaktan eğitim sistem akışınınhazırlanması ve sağlık personeli eğitiminin planlanmasından sorumlu olacaktır. 
  • Danışman, yukarıda 2.2. ile belirtilen ana konu başlıklarında ebe danışman ile eş güdümlü şekilde hekimlere, ebelere, hemşirelere ve aile sağlığı elemanlarına yönelik; alt konu başlıklarının ve önceliklerin belirlenmesi, doğuma hazırlık konusunda yapılmış ulusal ve uluslararası eğitim materyallerinin incelenerek (bu konuda literatür taraması yapılarak); konu başlıklarına ve hedef kitleye uygun, bir textbook özelliğinde olmadan, eğitim modülü, eğitimci ve katılımcı sunum ve rehberleri, halka dağıtılacak broşür-kitapçık hazırlanması, bu dokümanların uzaktan sağlık eğitim sistemine uygun hale getirilmesi, gebelere yönelik uzaktan eğitim sistem akışının hazırlanması ve sağlık personeli eğitiminin planlanmasından sorumlu olacaktır. 
  1. Danışman, İdare tarafından belirlenen düzenli toplantılar ile çalışmalar hakkında İdareye bilgi verecektir. Çalışma süreci içerisinde, İdarenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışmaya destek verecek, İdarenin belirlediği yer ve zamanda çalışacaktır. 
  2. Danışmanın İdare tarafından görevlendirilen diğer danışmanlarla eş güdüm halinde çalışılması beklenmektedir

Aranılan Nitelikler:

  • Tıp doktoru diplomasına sahip olmak ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak,
  • En az doçent düzeyinde akademisyen olmak,
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıolarak en az 5 yıl çalışmış olmak
  • Kadın Hastalıkları ve Doğumalanında en az 3 ulusal ve 3 uluslararası yayını bulunmak (yayınların isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur) 
  • Tercihen iyi derecede İngilizce biliyor olmak 
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ulusal veya uluslararası düzeyde yapılmış olan, eğitim programlarına eğitimci olarak katılmış olmak tercih sebebidir (Eğitim isimleri öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Doğum Öncesi, doğum ve lohusalık konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Sağlık Bakanlığı için eğitim materyali hazırlamış olmak tercih sebebidir. (Yapılan çalışmaları öz geçmişte belirtmek zorunludur)
  • Tercihen görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak
  • Doğuma hazırlık eğitici eğitimi vermiş olmak tercih sebebidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasınıve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 17.04.2017 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. ( NOT: BAŞVURU NUMARASI VE İŞİN ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Adres: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Projeler Daire Başkanlığı, Satınalma Birimi

Adnan Saygun Caddesi No: 55   

Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: nesrin.bayrak@saglik.gov.tr 


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir