Tıbbi Cihazlar Alanında Yayımlanan 2017/745 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’ne İlişkin Duyuru

20.02.2018

Tıbbi Cihazlara ilişkin 05.05.2017 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi ‘nde yayımlanarak 25.5.2017 tarihinde yürürlüğe giren

(AB) 2017/745 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (MDR) ‘nün ülkemizde uyumlaştırılarak ulusal mevzuat olarak yayınlanması çalışmaları devam etmektedir. İlgili Tüzük’ün orijinal metnine http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745 web adresinden ulaşılabilmekte olup İngilizce, Almanca ve Fransızca metinleri doğrultusunda Türkçe’ye çevirisi tamamlanmış Tüzük metni bilgilendirme amaçlı olarak Kurumumuz http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3226 web adresinde taraflara sunulmaktadır. İlgili metin hakkındaki soru ve öneriler ayrı ayrı cevaplanmayacak olup konu ile alakalı kılavuz veya rehber dokümanlar daha sonra yayımlanacaktır. Bahsi geçen çeviri metinleri ile ilgili önerilerin md.reg@titck.gov.tr adreslerine iletilmesi hususu,

Önemle duyurulur.

Ekler

AdıDoküman
EkPDF
EkPDF

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir