Tıbbi Cihazlar Alanında Yayımlanan 2017/745 Sayılı Avrupa Parlamentosu Ve Konsey Tüzüğü’ Ne İlişkin Duyuru

09.02.2018

Tıbbi Cihazlara ilişkin 05.05.2017 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi ‘nde yayımlanarak 25.5.2017 tarihinde yürürlüğe giren (AB) 2017/745 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (MDR) ‘nün ülkemizde uyumlaştırılarak ulusal mevzuat olarak yayınlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilgili Tüzük’ün Türkçe çevirisi tamamlanmış olup bilgilendirme amaçlı olarak ilgili taraflara sunulmaktadır.
Önemle duyurulur.

Ekler

AdıDoküman
EkPDF
EkPDF

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir