Analiz Başvuruları ve Süreçleri Hakkında

10.01.2018

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında yapılacak analizler kapsamında; Analiz başvurularından önce dosya incelenmesini gerektiren iş ve işlemlere yönelik bilgi verilmemektedir. Başvuruyu takiben tarafımızca gerekli incelemeler yapılmakta, ihtiyaç halinde talep ve değerlendirmeler resmi yazışmalar ile bildirilmektedir. 


Bu süreç e-posta üzerinden yürütülmemektedir. Bu doğrultuda yukarıda belirtilen hususta “analiz.bilgi@titck.gov.tr" adresine e-posta atılmaması gerekmektedir. 


İş takibine yönelik mükerrer ve periyodik e-postaların iş kaybına yol açması nedeniyle bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ayrıca Analizler ve Süreçler hakkında Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesince sadece analiz.bilgi@titck.gov.tr adresi kullanılmakta olup Daire kapsamında başka bir Kurumsal e-posta adresine soru veya talep iletilmemesi gerekmektedir.


İlgililere önemle duyurulur.


Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire BaşkanlığıYorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir