SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10.10.2017
MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Gelişim sınavı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı dönem öğrencilerinin aynı yerde, aynı anda, aynı sürede ve aynı sorular ile girdikleri sınavdır. Gelişim sınavı yılda en az bir defa yapılır. Gelişim sınavı, bilişsel alan öğrenme hedefleri ile ilişkili bir matrise bağlı kalınarak belirlenen ve eğitim programındaki ilgili bilim alanları ile konu alanlarının temsil edildiği çoktan seçmeli soru örnekleminden oluşur. Gelişim sınavı öğrencinin hem tıp eğitimi süresince gösterdiği ilerlemeyi hem de kendi dönemi içindeki yerini gösterir. Katılımın isteğe bağlı olduğu bu sınav bağıl ölçümle değerlendirilir. Sınav tarihi ve başvuru süresi Fakülte Dekanlığı tarafından ilan edilir. Sınava sadece bu süre içerisinde çevrim içi başvuran öğrenciler girer.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Gelişim sınavına giren öğrencilerin, gelişim sınavının dönemlere göre yapılan bağıl değerlendirmesinde öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun %5’i birinci, ikinci ve üçüncü dönemde dönem sonu başarı notuna ve bütünlemeye kalan öğrencilerin bütünleme notuna eklenir. Bağıl değerlendirme alt sınırı Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Dördüncü ve beşinci dönemde eğitim gören öğrencinin, gelişim sınavının bağıl değerlendirmesinde gelişim sınavında 100 üzerinden aldığı notun %5’i, bütünlemeye kalmamışsa dönem sonu aldığı son staja eklenir. Öğrenci bütünlemeye kaldığı takdirde, son aldığı staj bittikten sonraki 10 gün içinde gelişim sınav notunu ekleyeceği bütünlemeye kaldığı stajı belirler. Staj ismi belirtmeyen öğrencilerin sınav notu hiçbir staja eklenmez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Gelişim sınavına giren altıncı dönem öğrencilerinin, sınavda 100 üzerinden aldığı notun %5’i, dönem sonu aldığı son staja eklenir.” 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2012

28389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/9/2012

28417

2-

28/8/2013

28749

3-

13/7/2014

29059

4-

24/7/2016

29780

5-

28/1/2017

29962


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir