Kadınların gece çalışması hakkında değişiklik

24.08.2017

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle kadınçalışanların gece mesaileri 7,5 saatle sınırlandırıldı. Turizm, özel güvenlikve sağlık hizmeti yürütülen işlerde personelden yazılı onay alınması durumundabu süre aşılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı"Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi gazete'deyayımlandı.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi, "Kadınçalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve buişlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafındanyürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıylayedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir." şeklindedeğiştirildi.

 


Kaynak:MEDİMAGAZİN

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir