Milli, Yerli Ar-Ge ve İnovasyonun Zirvesi Eylül'de İstanbul'da

04.08.2017

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından ilkigeçen yıl düzenlenen Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, 6-7 Eylül 2017tarihlerinde ikinci kez Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak. Türkiye'nin 2023hedeflerine taşıyacak araştırma – geliştirme ve inovasyon çalışmalarını veliderlerini bir araya getirecek "2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi veSergisi"nde Türkiye'nin inovasyon ve Ar-Ge liderleri konuşacak. Bazılarıilk kez olmak üzere Türkiye'nin milli ve yerli projeleri görücüye çıkacak. Türkiye'nindünya lideri olma hedefi için olmazsa olmazlarından olan Ar-Ge ve inovasyonunliderleri İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'nin geleceği yeni yerli vemilli projeler sergilenecek. 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde, İstanbul Lütfi KırdarKongre Merkezi'nde "2. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ" MimarMühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenleniyor.

TÜRKİYE'NİN AR-GE VE İNOVASYON LİDERLERİ BİR ARAYAGELİYOR

Zirvede bu yıl 10 oturumda inovasyon ve Ar-Ge'ninlideri 40 konuşmacı kendi alanlarında Türkiye'nin geleceğini konuşacak. Sergideise, Türkiye'nin milli ve yerli projeleri dâhil, bazıları ilk kez sergilenecekinovatif projeler sergilenecek.

Türkiye'nin milli, yerli Ar-Ge ve inovasyonununkonuşulacağı panellerin başlıkları şöyle:

Bilgi Ekonomisine Geçiş,

Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Milli Projeler,

Yerli ve Milli Ulaşım Teknolojileri,

İklim Değişikliği ve Yeşil Teknolojiler,

Yerel Kalkınma: Teknokentler ve SanayiKümelenmeleri,

Enerjinin Depolanması ve Yeni Nesil BataryaTeknolojileri,

Ar-Ge ve İnovasyonun Finansmanı,

4.5G Teknolojilerinin Getirdiği Yerlilik ve YenilikFırsatları,

Sağlık Sektöründeki Yerlilik ve Yenilik Fırsatları,

Sivil Havacılıkta Başarılı Yerlileştirme ve YenilikHikâyeleri başlıklarında paneller gerçekleştirilecek.

"YERLİ YENİLİK" İÇİN LOKOMATİF OLACAKZİRVE

İki gün sürecek zirvede düzenlenen oturumlarda;savunma sanayinden ulaştırmaya, sağlıktan iletişime kadar pek çok alandafırsatlar ve alternatif modeller tartışılacak. Yerlileşme ve millileşmekonularında engel teşkil eden konular hakkında çözüm önerileri üretilecek.Kalkınma ve ilerlemenin olmazsa olmazı "yerli yenilik" kavramlarınıntanımlanmasına öncülük edilirken, merkezinde bilgi ekonomisinin yer alacağıyerel kalkınma modelinin oluşturulmasıyla ilgili sivil inisiyatif oluşturmaküzere çalışmalar gerçekleşecek. Bilgi ve yenilik ekonomisi kapsamında ulusaldesteklerin yanında ek finansman kaynakları oluşturulmasıyla ilgili müzakereleryapılacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde;Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbulValiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, DEİK ve TOKİ'nin katkılarıile düzenlenecek zirve kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Üniversiteler,Teknoparklar, Kalkınma Ajansları ve Ar-Ge Merkezleri'ni Türkiye'nin geleceğiiçin bir araya getirecek.

 


Kaynak:HABERLER.COM

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir