4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi

13.07.2017

Ana Konular

 

  •  Evde Sağlık ve Bakımda Ülkemiz Örnekleri, Sorunları, Çözüm
  •  Hizmet Verenlerin Sorun Tespitleri ve Çözüm Önerileri
  •  Evde Sağlık ve Bakımda Uluslararası Örnekler
  •  Yerel Yönetimlerde Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  •  Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları
  • Evde Bakımda Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Entegrasyonu
  • İnterdisipliner Yaklaşımla Kanıta Dayalı Evde Uygulamaları
  • Kanıta Dayalı Evde Bakım Uygulamaları
  • Evde Sağlık ve Bakımda Teknolojik Uygulamalar ve Evde Hastalık Yönetimi
  •  Evde Bakım Hizmetlerinde Etik Yaklaşım

 

KURSLAR ve SORUMLULARI

1- Evde Sağlık / Bakımda Yönetim Organizasyon  - Aynur Dik

2- Evde Yara Bakımı - Derya Yücel

3- Evde Palyatif Bakım - Doç. Dr. Ayfer Aydın

4- Evde Beslenme - Bülent Herek & KEPAN İşbirliği ile 


Kaynak:ALS-MNH DERNEĞİ

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir