İngiltere'de hekimler sedef hastalığı konusunda yeteri kadar eğitimli değil

13.07.2017

ngiltere'de Hastalar Birliği'nin yayımladığı birrapor, Birleşik Krallık ve İrlanda'da sedef hastalarının ihtiyaçları ilebirinci basamak sağlık hizmetlerinin sunduğu eğitim ve destek hizmetleriarasındaki boşlu- ğun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Toplumda sıklıklagörülebilen, yaşam boyu devam eden, tedavi edilemeyen ve son derece ciddi birhastalık olan sedef hastalığından muzdarip Büyük Britanya ve İrlanda'dayaklaşık iki milyon hasta vardır. Bu hastaların %80'i ciltte pullanma, kaşıntı,batma, yanma ve kanamaya neden olan kronik plak psoriazis hastasıdır. “Sedefmi? O da ne?” isimli rapora göre sedef hastalığının Birleşik Krallık ekonomisinemaliyeti yalnızca üretkenlik kaybı bazında 1,07 milyar £'e tekabül etmektedir.Ne var ki rapora göre bu işgücü açığını dengelemeye yetecek düzeyde dermatolojiuzmanı bulunmamaktadır. Hekimlerin aldığı dermatoloji eğitimi sınırlıdır veonlara tavsiye verebilecek, bu alanda uzmanlaşmış bakım sağlayabilecek sağlıkdanışmanı sayısı da sadece 650'dir. Şu anda lisans ve lisansüstü eğitimmüfredatlarında dermatoloji eğitimi zorunlu değildir. 2006 yılında bütün tıpfakültelerine gönderilen tavsiye niteliğindeki müfredatta dermatoloji için enaz iki haftalık bir eğitim öngörülmesine rağmen bazı bazı okullarda dermatolojieğitimi 5 günden dahi az sürmektedir. Britanya Dermatologlar Birliği yaptıklarıaçıklamada dermatoloji eğitimi ile ilgili şunları söyledi: “Dermatolojiuygulamalarında adeta bir 'eğitimde ters orantı kanunu' varmış gibi, hekimlerinen sık karşılaştığı vakalar dermatoloji vakaları olmasına rağmen en az eğitimalınan alanın yine burası olması ciddi endişe yaratmaktadır.” “Sedefhastalığını tedavi eden sağlık çalışanları hastalarının tedavi yönetiminekatkıda bulunmak istiyorlarsa öncelikle gereğince eğitilmiş olmalılar,sonrasında da tedavi etkisinin ve hastalığın hastaların fiziksel ve zihinselsağlıklarını nasıl etkilediğinin yeniden gözden geçirilmesi dâhil olmak üzeretam kapsamlı bir hizmet sunmalılardır” Raporla eşzamanlı olarak yürütülen birçalışma, sedef hastaları aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklar, inflamatuvarbağırsak hastalığı, karaciğer hastalıkları, ve hatta kanser riski de altında daolduğu için, sedef tedavisi yönetiminde hekimlerin yeterli düzeyde bilgiyesahip olmadıklarını hekimlerin de kabul ettiği uyarısında bulundu. HastalarBirliği Başkanı Katherine Murphy şunları söyledi: “Bu rapor dermatolojialanındaki eğitim ve istihdamın eksik yönlerine ışık tutmaktadır. Bireylerin,sağlık hizmetlerinin, ekonominin ve bir bütün olarak toplumun omuzlarında ağırbir yük olan eş zamanlı hastalıkların yükünü hafifletmek ve hasta sonuçlarının iyileştirilmesiniistiyorsak bu eksikliklerin üzerine gitmemiz gerekmektedir. “ Danışmandermatolog Dr Anthony Bewley de dermatoloji alanındaki eğitim eksikliğineişaret etti: “Sağlık çalışanları olarak bizler her şeyden önce, sedefin sadecebir cilt hastalığı olduğu yanılsaması ile mücadele etmeli ve toplumdaki herbirey için en kapsamlı bakım seçeneklerini araştırmalıyız. Bu rapor ani vegüçlü bir değişikliğin emarelerini göstermekte, hekimlere karşı daha talepkarolmaları konusunda hastaları teşvik etmekte ve sedef hastalarının tecrübeleriniküçümsememeleri konusunda sağlık çalışanlarını telkin etmektedir. “


Kaynak:Türk Eczacıları Birliği/ Dünyada ne var ne yok

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir