ABD: Grip tedavisinde eczanelerin erişilebilirliğindeki artış, sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmekte

13.07.2017

ABD'de eczaneler, hastaların grip aşısıtercihlerinde hekim muayenehanelerinin ardından en fazla ziyaret edilen ikincisağlık merkezi konumundadır. Amerikan Eczacılar Birliği'nin yayın organıJournal of American Pharmacists Association'da yayımlanan bir makale, birbölgedeki eczane yoğunluğunu ve eczane civarında ikamet eden insanların gripaşısı olma ihtimalini mercek altına almaktadır. Araştırmacılar bu alandakimevcut çalışmaları incelerken bir aşı hizmeti sunucusu olarak eczacılarhakkında yeterli sayıda araştırma olmadığını saptadılar. Bugüne kadareczacıların grip aşısı hizmeti sunumuna dâhil olması ile ilgili olarak yapılanaraştırmaların kapsam olarak küçük olduğunu ve bölgesel ölçekteyürütüldüklerini saptadılar. Eczacı yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerdeeczanelerde grip aşısı olma oranının da yüksek olduğu gözlemlendi. Her 1.000kişiye düşen eczacı oranında yaşanan 1 artmanın eczanede grip aşısı olmaoranına yansıması %13 idi. Eczanelerin bu etkisinin en güçlü hissedildiğiyerler Hispanik nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bölgeler oldu. Her 1.000kişiye düşen eczacı oranında yaşanan 1 artmanın eczanede grip aşısı olmaoranına yansıması Hispanik nüfusun yaşadığı bölgelerde %35 oldu. En fazla aşıyaptıranlar kadınlar, yaşlılar, emekliler ve nüfusun iyi eğitim almış kesimioldular. Ciddi sağlık sorunları olan hastalar da sağlık durumları iyi olankişilere kıyasla daha fazla aşı oldular. Sağlık sigortası olan ve sağlıkhizmetine erişimi iyi olan insanlar olmayanlara göre daha fazla aşılanmaoranına sahipler. Araştırmacılar, eczanelerin grip ve diğer aşı hizmetlerisunmasının özellikle yeteri kadar sağlık hizmeti sunucusunun bulunmadığı kırsalalanlarda son derece önemli olduğunu ve Amerikan nüfusunun kırsalda yaşayan%21'lik kesimine hekimlerin sadece %10'unun hizmet sunduğunu belirttiler. Sözkonusu hekim noksanlığının önümüzdeki birkaç yılda daha da kötüleşeceğiöngörülmektedir. Ancak, kırsal bölgelerdeki bağışıklık hizmeti boşluğunudoldurmak eczane ve eczacı sayısındaki artışla mümkün olabilecektir.


Kaynak:Türk Eczacıları Birliği/ Dünyada ne var ne yok

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir